สินค้า ส.สหภัณฑ์ 
    ถังขยะพลาสติก  พาเลท  ลังพลาสติก  กระเป๋าลดภาวะโลกร้อน  อุปกรณ์จราจร  น้ำยา ทรายกำจัดยุงและแมลง
    อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย  อุปกรณ์สาธารณสุข  เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควันและ ละอองฝอย  วัคซีนและฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัข
    เครื่องตัดหญ้า ยากำจัดวัชพืช

น้ำยาและสารกำจัดยุงและแมลง ทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

น้ำยาและสารกำจัดยุงและแมลง
น้ำยาและสารกำจัดยุงและแมลงที่ใช้เพื่อการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพสูง
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่เป็ฯอันตรายต่อมนุษย์ พืช หรือ สัตว์เลี้ยง
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และประหยัด ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ กลิ่มไม่ฉุน
สามารถใช้กับเครื่องพ่นชนิดหมอกควัน และ ULV (ผสมได้ทั้งน้ำและน้ำมัน)
กำจัดได้ทั้ง แมลงวัน แมลงสาบ แมงมุม ยุง มอด ปลวก ไร เรือด เห็บ
และเหา ในที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องเก็บของ ฯลฯ
น้ำยาและสารกำจัดยุงและแมลง
- สารไซเพอร์เมทริน 10%, 25%
- สารเดลตาเมทริน
 
ทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เป็นทรายเคลือบสาร Temephos 1% W/W เป็นสารกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ
ในแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามภาชนะเก็บน้ำ และท่อระบายน้ำภายในบ้านเรือน ได้เป็นอย่างดี
ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำ ยุงชนิดต่างๆ เช่น ยุงลาย
ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ ทำให้ลูกน้ำยุงตยภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 3 เดือน
ทรายยังสามารถใช้กำจัดตัวอ่อนของแมลงของแมลงต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น ริ้นน้ำจืด
ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ
ปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาทอง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้
วิธีใช้
1. ภาชนะที่ใส่น้ำใช้อัตราส่วน 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร (1โอ่งโดยประมาณ)
2. ใส่ชามขาตู้กันมด แจกันหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงอัตราส่วน 1/10 ช้อนชา

ได้รับการับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรงสาธารณสุข กำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดไข้เลือดออก
   
หจก. ส.สหภัณฑ์ คอมเมอร์เชียล (2002)
193/19 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel. 081-622-2534 , 081-833-4367 Fax. 034-973499
E-mail : s.sahaphan@gmail.com
 

   Copyright © 2008 www.sahaphan2002.com