สินค้า ส.สหภัณฑ์ 
    ถังขยะพลาสติก  พาเลท  ลังพลาสติก  กระเป๋าลดภาวะโลกร้อน  อุปกรณ์จราจร  น้ำยา ทรายกำจัดยุงและแมลง
    อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย  อุปกรณ์สาธารณสุข  เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควันและ ละอองฝอย  วัคซีนและฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัข
    เครื่องตัดหญ้า ยากำจัดวัชพืช

ส.สหภัณฑ์ จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ดังนี้

ถังขยะพลาสติก ถังขยะขนาดต่างๆ
ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ถัง ถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย เพื่อสาธารณสุข และรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ (HDPE)
มีถังขยะหลากหลายรุ่นให้เลือก ดังนี้
- ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร
- ถังขยะพลาสติก ขนาด 240 ลิตร
- ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
- ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร
- ถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร

ถุงผ้า กระเป๋าผ้าลดภาวะโลกร้อน
กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้าผ้าลดภาวะโลกร้อน ถุงผ้า ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน กระเป๋าผ้า ถุงผ้าช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมสกรีน รูปแบบตามที่ต้องการ
น้ำยา ทรายกำจัดยุงและแมลง
น้ำยา ทรายกำจัดยุงและแมลง น้ำยาและสารกำจัดยุงและแมลงที่ใช้เพื่อการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพสูง
ทรายป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน และชนิดละอองฝอย
เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน และ ละอองฝอย เครื่องพ่นสารเคมีชนิดสารหมอกควัน
เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV)
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพิลง เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
หัวฉีด Protex 236 (ผลิตในประเทศแคนาดา)
ตู้ดับเพลิง ชนิด ท่อเดี่ยว และ ท่อคู่
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
อุปกรณ์สาธารณสุข และผ้ากันเปื้อน
อุปกรณ์สาธารณสุข ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อน สำหรับงานสาธารณสุข
อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายหยุดตรวจ กระจกโค้ง และไฟโซลาเซลล์
อุปกรณ์จราจร ป้ายหยุดตรวจ กระจกโค้งติดมุมถนน แผงโซล่าเซลล์ ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม หยุดตรวจฉุกเฉิน
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
กระบองเรืองแสงไฟกระพริบ
เสื้อกั๊กจราจร พร้อมสกรีน
กระจกโค้งติดมุมถนน
กรวยยางจราจร
แผงกั้นจราจร
ฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัข และ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ยาคุมกำเนิด ฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัข วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ยาคุมกำเนิดโปรเจสเตอโรน
เครื่องตัดหญ้า ยากำจัดวัชพืช น้ำยาฆ่าหญ้า
เครื่องตัดหญ้า ยากำจัดวัชพืช เครื่องตัดหญ้า
ยากำจัดวัชพืช

   
หจก. ส.สหภัณฑ์ คอมเมอร์เชียล (2002)
193/19 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel. 081-622-2534 , 081-833-4367 Fax. 034-973499
E-mail : s.sahaphan@gmail.com
 

   Copyright © 2008 www.sahaphan2002.com