พาเลท รุ่น ES1012
Material : HDPE
Weight : 27 KG.
Functions : Single-Face 4-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1000 KG.
Handlift Truck : YES
Forklift Truck : Yes
Stacker : Yes
Non Slip Rubber Cap : 20