พาเลท รุ่น BS0812
Material : HDPE
Weight : 16 KG.
Functions : Single-Face 4-Way Entry
Static Load : 4000 KG.
Dynamic Load : 1500 KG.
Racking Load : 600 KG.
Handlift Truck : Yes
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 16