หจก. ส.สหภัณฑ์ คอมเมอร์เชียล (2002)
ขอเสนอ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาชุมชน จำหน่ายสินค้า
สำหรับหน่วยงานราชการหน่วยงานบริษัท ฯลฯ ดังนี้
» ถังขยะพลาสติก ทุกชนิด ทุกขนาด
» พาเลทพลาสติก
» ลังพลาสติก
» น้ำยากำจัดยุงและแมลง
» ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
» เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน และ ละอองฝอย
» วัคซีนป้องกันโรคพิษนุนัขบ้า
» ยาคุมกำเนิดสุนัข
» อุปกรณ์ดับเพลิง
» อุปกรณ์จราจร
» ไฟกระพริบโซล่าเซลล์
» เสื้อคนงาน
» กระเป๋าผ้า ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
» ผ้ากันเปื้อน
» เครื่องตัดหญ้า
» ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้า