ลังพลาสติกทึบมีเจาะช่องมือจับ
รหัสสินค้า C92/044HD
ขนาด(นอก) 485 x 592 x 372 มม.
ขนาด(ใน) 450 x 558 x 360 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังพลาสติกโปร่งเล็ก
รหัสสินค้า C048
ขนาด(นอก) 396 x 598 x 125 มม.
ขนาด(ใน) 365 x 565 x 110 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังพลาสติกหูเหล็กโปร่ง
รหัสสินค้า C86/001
ขนาด(นอก) 365 x 585 x 325 มม.
ขนาด(ใน) 326 x 526 x 310 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังใส่ผลไม้โปร่ง
รหัสสินค้า C86/013
ขนาด(นอก) 370 x 565 x 302 มม.
ขนาด(ใน) 342 x 536 x 290 มม.
วัตถุดิบ HDPE
 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า M01008
ขนาด(นอก) 370 x 565 x 150 มม.
ขนาด(ใน) 342 x 539 x 135 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังพลาสติกโปร่งใหญ่
รหัสสินค้า C049
ขนาด(นอก) 400 x 600 x 240 มม.
ขนาด(ใน) 365 x 566 x 225 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังพลาสติกหูเหล็กโปร่ง
รหัสสินค้า C86/A3
ขนาด(นอก) 530 x 650 x 400 มม.
ขนาด(ใน) 468 x 585 x 368 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังพลาสติกทึบหูเหล็ก
รหัสสินค้า C86/008
ขนาด(นอก) 360 x 605 x 310 มม.
ขนาด(ใน) 317 x 530 x 300 มม.
วัตถุดิบ HDPE
   

<< หน้าที1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>