ลังพลาสติกโปร่ง
รหัสสินค้า C86/021
ขนาด(นอก) 380 x 460 x 285 มม.
ขนาด(ใน) 380 x 460 x 285 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังพลาสติกโปร่ง
รหัสสินค้า C86/026
ขนาด(นอก) 395 x 676 x 210 มม.
ขนาด(ใน) 365 x 602 x 192 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังพลาสติกโปร่ง
รหัสสินค้า M01006
ขนาด(นอก) 370 x 560 x 150 มม.
ขนาด(ใน) 342 x 532 x 135 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังปลาใหญ่
รหัสสินค้า C86/005
ขนาด(นอก) 405 x 660 x 330 มม.
ขนาด(ใน) 360 x 520 x 315 มม.
วัตถุดิบ HDPE
 ลังพลาสติกโปร่ง
รหัสสินค้า C86/023
ขนาด(นอก) 485 x 578 x 302 มม.
ขนาด(ใน) 448 x 490 x 292 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังพลาสติกโปร่ง
รหัสสินค้า C86/043
ขนาด(นอก) 570 x 558 x 420 มม.
ขนาด(ใน) 532 x 550 x 406 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังพลาสติกโปร่ง
รหัสสินค้า M05005
ขนาด(นอก) 380 x 620 x 172 มม.
ขนาด(ใน) 276 x 590 x 162 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังปลาโปร่ง
รหัสสินค้า C86/004
ขนาด(นอก) 365 x 540 x 145 มม.
ขนาด(ใน) 325 x 455 x 138 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP
   

<< หน้าที1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>