ลังปลาทึบ
รหัสสินค้า C86/004S
ขนาด(นอก) 356 x 540 x 145 มม.
ขนาด(ใน) 325 x 455 x 138 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังปลาเล็กทึบ
รหัสสินค้า C86/006S
ขนาด(นอก) 352 x 525 x 145 มม.
ขนาด(ใน) 325 x 436 x 140 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/029
ขนาด(นอก) 400 x 598 x 255 มม.
ขนาด(ใน) 365 x 560 x 243 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังน้ำปลา 20ช่อง
รหัสสินค้า C86/012
ขนาด(นอก) 358 x 445 x 315 มม.
ขนาด(ใน) 335 x 420 x 308 มม.
วัตถุดิบ HDPE
 ลังปลาโปร่ง
รหัสสินค้า C86/006
ขนาด(นอก) 352 x 525 x 145 มม.
ขนาด(ใน) 325 x 436 x 140 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/028
ขนาด(นอก) 295 x 560 x 175 มม.
ขนาด(ใน) 265 x 490 x 170 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/030
ขนาด(นอก) 390 x 635 x 250 มม.
ขนาด(ใน) 342 x 520 x 235 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังน้ำดื่ม 24ช่อง
รหัสสินค้า C86/019
ขนาด(นอก) 305 x 450 x 260 มม.
ขนาด(ใน) 280 x 430 x 250 มม.
วัตถุดิบ HDPE
   

<< หน้าที1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>