ลังนมเปรี้ยว
รหัสสินค้า C86/026
ขนาด(นอก) 256 x 486 x 125 มม.
ขนาด(ใน) 232 x 462 x 120 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ตะแกรงปลาหมึก
รหัสสินค้า CPH798
ขนาด(นอก) 248 x 332 x 85 มม.
ขนาด(ใน) 230 x 312 x 80 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังคว่ำแก้วทรงเตี้ย 24ช่อง
รหัสสินค้า C86/018
ขนาด(นอก) 335 x 485 x 146 มม.
ขนาด(ใน) 308 x 462 x 135 มม.
วัตถุดิบ HDPE, PP

 ลังคว่ำแก้ว 36ช่อง
รหัสสินค้า M03001
ขนาด(นอก) 335 x 490 x 148 มม.
ขนาด(ใน) 310 x 464 x 138 มม.
วัตถุดิบ PP
 ลังปลาหมึก
รหัสสินค้า C86/027
ขนาด(นอก) 360 x 480 x 95 มม.
ขนาด(ใน) 333 x 406 x 90 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ตะแกรงปลาหมึก
รหัสสินค้า CPH799
ขนาด(นอก) 318 x 397 x 105 มม.
ขนาด(ใน) 292 x 372 x 100 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 ลังคว่ำแก้วทรงสูง 24ช่อง
รหัสสินค้า C86/037
ขนาด(นอก) 495 x 495 x 167 มม.
ขนาด(ใน) 495 x 455 x 158 มม.
วัตถุดิบ HDPE

 แผ่นป้ายใส
รหัสสินค้า O31242
ขนาด(นอก) 60 x 172 x 8 มม.
วัตถุดิบ PP
 
   

<< หน้าที1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>