ลังเอนกประสงค์ 42.5ลิตร มีล้อเลื่อน
รหัสสินค้า H38755
ขนาด(นอก) 390 x 770 x 230 มม.
วัตถุดิบ PP
 

 ลังเอนกประสงค์ 90ลิตร มีล้อ
รหัสสินค้า H38857
ขนาด(นอก) 470 x 700 x 415 มม.
วัตถุดิบ PP
 
 ลังเอนกประสงค์ 60ลิตร มีล้อ
รหัสสินค้า H38849
ขนาด(นอก) 470 x 700 x 295 มม.
วัตถุดิบ PP
 
   

<< หน้าที1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6