ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/031
ขนาด(นอก) 292 x 392 x 135 มม.
ขนาด(ใน) 260 x 345 x 122 มม.
วัตถุดิบ PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/033
ขนาด(นอก) 296 x 380 x 190 มม.
ขนาด(ใน) 260 x 345 x 180 มม.
วัตถุดิบ PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า M01004
ขนาด(นอก) 368 x 590 x 300 มม.
ขนาด(ใน) 338 x 545 x 290 มม.
วัตถุดิบ PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/022
ขนาด(นอก) 368 x 580 x 305 มม.
ขนาด(ใน) 336 x 545 x 292 มม.
วัตถุดิบ PP
 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/032
ขนาด(นอก) 380 x 605 x 135 มม.
ขนาด(ใน) 345 x 560 x 125 มม.
วัตถุดิบ PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C86/034
ขนาด(นอก) 380 x 612 x 190 มม.
ขนาด(ใน) 345 x 562 x 180 มม.
วัตถุดิบ PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า M01007
ขนาด(นอก) 325 x 515 x 180 มม.
ขนาด(ใน) 295 x 470 x 170 มม.
วัตถุดิบ PP

 ลังพลาสติกทึบ
รหัสสินค้า C92/044
ขนาด(นอก) 485 x 592 x 372 มม.
ขนาด(ใน) 450 x 558 x 360 มม.
วัตถุดิบ PP
   

หน้าที1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>