ถังขยะพลาสติก 4 ล้อ ขนาด 660ลิตร(MGB 660L)

MGB 660L
ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร รุ่น SP120A
รายละเอียด. แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
ขนาด. 775มม. x 1310มม. x 1175มม.
ความจุ. 660 ลิตร
น้ำหนัก. – กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 120ลิตร (SP120A)

sp120a
ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร รุ่น SP120A
รายละเอียด. แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
ขนาด. 490มม. x 550มม. x 975มม.
ความจุ. 120 ลิตร
น้ำหนัก. 10 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 120ลิตร (SP120B)

sp120b
ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร รุ่น SP120B
รายละเอียด. บบมีล้อเลื่อนฝาเปิด – ปิดมิดชิด
ขนาด. 490มม. x 550มม. x 1050มม.
ความจุ. 120 ลิตร
น้ำหนัก. 10.5 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 240ลิตร (SP240A)

sp240a
ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร รุ่น SP240A
รายละเอียด. แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
ขนาด. 580มม. x 710มม. x 1070มม.
ความจุ. 240 ลิตร
น้ำหนัก. 15.2 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 240ลิตร (SP240C)

spa240c
ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร รุ่น SP240C
รายละเอียด. แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
ขนาด. 580มม. x 710มม. x 1225มม.
ความจุ. 240 ลิตร
น้ำหนัก. 15.2 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 100ลิตร (SP100A)

sp100a
ถังขยะพลาสติก 100 ลิตร รุ่น SP100A
รายละเอียด. แบบมีฝาแกว่งทรงกลมใหญ่ (ฝาไม่ติดกับถัง)
ขนาด. เส้นผ่านศูนย์กลาง 510 มม. x 870มม.
ความจุ. 100 ลิตร
น้ำหนัก. – กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 120ลิตร (SP120C)

sp120c
ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร รุ่น SP120C
รายละเอียด. แบบฝาครอบทรงเหลี่ยม (ฝาไม่ติดกับตัวถัง)
ขนาด. 460มม. x 460มม. x 1050มม.
ความจุ. 120 ลิตร
น้ำหนัก. 6 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 20ลิตร (SP20C)

sp20c
ถังขยะพลาสติก 20 ลิตร รุ่น SP20C
รายละเอียด. แบบมีฝาเปิด-ปิดมิดชิด (ฝาไม่ติดกับตัวถัง)
ขนาด. 284มม. x 284มม. x 602มม.
ความจุ. 20 ลิตร
น้ำหนัก. 1 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. PP
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 40ลิตร (SP40C)

sp40c
ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร รุ่น SP40C
รายละเอียด. แบบมีฝาเปิด-ปิดมิดชิด (ฝาไม่ติดกับตัวถัง)
ขนาด. 351มม. x 380มม. x 765มม.
ความจุ. 40 ลิตร
น้ำหนัก. 2 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. PP
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 60ลิตร (SP60C)

sp60c
ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร รุ่น SP60C
รายละเอียด. แบบมีฝาเปิด-ปิดมิดชิด (ฝาไม่ติดกับตัวถัง)
ขนาด. 369มม. x 420มม. x 830มม.
ความจุ. 60 ลิตร
น้ำหนัก. 2.7 กิโลกรัม
วัตถุดิบ. PP
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

ถังขยะพลาสติก ขนาด 200ลิตร (SP200)

sp200
ถังขยะพลาสติก 200 ลิตร รุ่น SP200
รายละเอียด. ถังขยะแบบกลม มีหูจับด้านข้าง
ขนาด. เส้นผ่านศูนย์กลาง 550-600มม. x 880-900มม.
ความจุ. 200 ลิตร
น้ำหนัก. – กิโลกรัม
วัตถุดิบ. HDPE
สีถัง ขยะของรุ่นนี้

Copyright © 2014 Sahaphan2002.com - Designed and SEO by GAPZiNE GROUP