พาเลทพลาสติก

พาเลทพลาสติก-04

พาเลทพลาสติก-03

พาเลท-29

พาเลท รุ่น AD1218
Material : HDPE
Weight : 61 KG.
Functions : Double-Face 2-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 40

พาเลท-28

พาเลท รุ่น AD1114
Material : HDPE
Weight : 41 KG.
Functions : Double-Face 2-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 40

พาเลท-27

พาเลท รุ่น AD1113IN
Material : HDPE
Weight : 47 KG.
Functions : Double-Face 4-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 40

พาเลท-26

พาเลท รุ่น AD1113
Material : HDPE
Weight : 46.5 KG.
Functions : Double-Face 2-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 40

พาเลท-25

พาเลท รุ่น AD1112N
Material : HDPE
Weight : 43 KG.
Functions : Double-Face 2-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 36

พาเลท-24

พาเลท รุ่น AD1016
Material : HDPE
Weight : 43 KG.
Functions : Double-Face 2-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 48

พาเลท-23

พาเลท รุ่น AD1015
Material : HDPE
Weight : 42 KG.
Functions : Single-Face 2-Way Entry
Static Load : 6000 KG.
Dynamic Load : 2000 KG.
Racking Load : 1200 KG.
Handlift Truck : No
Forklift Truck : Yes
Stacker : No
Non Slip Rubber Cap : 48

Copyright © 2014 Sahaphan2002.com - Designed and SEO by GAPZiNE GROUP